Arrows

AVON срещу
домашното насилие

Бъди вдъхновение за още хиляди жени

Watch me now

Нашата цел

Arrows

Последните месеци целият свят е ангажиран с пандемията от COVID-19. Всички погледи са насочени натам. Всички се безпокоим да не загубим живота си. Но има една не по-малко страшна пандемия, която се случва тихо, която взема достатъчно много жертви. И се случва наблизо, почти на метри от нас, зад съседската врата, зад тъмните очила на минувачката на улицата, зад оградата на училището на децата ни. Пандемията, наречена насилие. И защото вярваме, че домът трябва да е оазис на спокойствие, а не бойно поле, и училището трябва да е място за предизвикателства, но не и физически, през последните години облякохме тази наша позиция в действия.

2015

Осигурихме обзавеждане на кризисен център в гр. Димитровград с капацитет 12 места, който предоставя професионална помощ от психолози и юристи.

2017

С дарение от 60 000 лв. открихме гореща телефонна линия за жертви от насилие. Тя приема 4 едновременни обаждания, които биват насочвани към 12 мобилни линии, разположени в 12 града в страната, където има центрове за консултиране и настаняване на жертви на домашно насилие. Телефонната линия се обслужва от около 40 специалисти.

2018

За периода от стартирането на линията (30.07.2018 г. до 31.12.2018 г.) 114 жени са потърсили помощ на горещата линия за преживяно домашно насилие.

2019

С още едно дарение в размер на 40 000 лв. осигурихме поддръжка на горещата телефонна линия, която е приела 373 обаждания за 2019 г. и 310 към 30 юни 2020 г.

Breast Cancer Campaign

2019 – 2020

Проведохме мащабно онлайн проучване сред 860 десетокласници по темата за насилието; стартирахме Националната програма за преодоляване на насилието в 12 училища в София, Перник и София област, като стигнахме до 200 ученици.

Вземайки предвид данните от проучването, стартирахме съвместна програма със Сдружение за споделено учене ЕЛА за ранна превенция на насилието още в училище. За реализирането на програмата дарихме 26 000 лв., които бяха използвани за създаване на програмата, материалите по нея, набирането на училища участници и организирането на обучителни семинари в 10 училища в София и региона.

2020

Проведохме информационна кампания „Заблуди в любовта“, включваща създаване, отпечатване, реклама на печатно издание с тираж 5000 бр.

Осигуряване на оборудване, професионална помощ от психолог, социален работник, адвокат за SOS Надежда в гр. Варна.

От 20.07.2020 г. до днес са дарени 14 460 лв. на Сдружение за споделено учене ЕЛА. Дарението помага да постигнем следните цели:

  • Разширяване на териториалния обхват на Националната програма за преодоляване на насилието сред ученици;
  • Откриване на 2 нови регионални центъра – във Враца и Пазарджик;
  • Привличане на местни кадри, които да се включат като обучители по програмата (включително представители на AVON);
  • Провеждане на тематични сесии, посветени на насилието сред ученици от 9 и 10 клас по предоставена програма, като очакваме част от учениците след това да могат сами да организират и провеждат обучения.

Също така предстои дарение от 18 000 лв. за Алианс за защита от насилие, основано на пола. Заложената сума ще бъде оползотворена за развитие и управление на горещата телефонна линия за жертви на домашно насилие (0800 11977); оказване на помощ и подкрепа на пострадалите от насилие; обучение на екипа и разпространение на номера на горещата линия.

Вярваме, че много жертви на насилие, когато им бъде подадена ръка, ще имат силата да изживеят метаморфозата от жертви до оцелели и преживели трудна фаза. Стотици в този момент стават жертви или пасивни свидетели на насилие. Знаем, че всички заедно можем да им помогнем да оставят това зад гърба си и да отворят нова страница в живота си. За насилието трябва да се говори и заклеймява. За да оставим болезненото „преди“ зад гърба си и да живеем едно „сега“, с което се гордеем и ни прави щастливи и спокойни.