Arrows

AVON за по-зелено
утре

Бъди вдъхновение за още хиляди жени

Watch me now

Нашата цел

Arrows

В наши дни все повече усещаме следствията от технологичната революция и намесата на човека в природата. Затова опазването на околната среда се превръща във все по-сериозен и по-сериозен проблем.

В AVON вярваме, че по-доброто „утре“ започва с по-отговорно „днес“. За да може някой ден нашите деца да имат по-зелено и по-красиво „сега“.

За да докажем, че за нас това не са просто думи, а отправна точка за отговорно корпоративно поведение, през последните години сме постигнали значително намаляване на емисиите и парниковите газове, прекомерната употреба на вода, както и натрупването на отпадъци.

1

AVON е първият глобален бюти бранд, който преустанови на всички пазари, където оперира, тестването на продукти върху животни.

2

Редуцирахме до 51% употребата на вода в своето производство.

3

Намалихме въглеродните емисии с 52%, сравнено с базовата ни линия от 2005 г.

4

50% от енергията, която използваме, идва от възобновяеми източници.

5

Постигнахме 93% рециклиране във всички процеси и операции.

6

98,7% от хартията, която ползваме за нашата брошура, идва от сертифицирани възобновяеми ресурси.

7

За 2025 г. си поставяме цели, свързани с намаляване на въглеродните емисии, употребата на вода, рециклирането и пакетирането с възобновяеми суровини.

8

Планираме въвеждане на филтър за възобновяемостта на ресурсите, които използваме, и селектиране на доставчици на нашите изходни суровини.

Но колкото и да се гордеем с постигнатото, знаем, че то е зад гърба ни. То е преди. Важно е какво правим днес, как заставаме зад идеите си сега. Така, че сега ние да се гордеем със себе си, а утре нашите деца да наследят един по-зелен и красив свят.